با ما در ارتباط باشید

تلفن شعبه مرکزی ترکیه :
932 52 58 552 ۰۰۹۰

تلفن شعبه ترکیه (آتلیه معماری) :
00905013191514

مدیریت شعبه مرکزی :
۸۲ ۹۹۴ ۸۲ ۵۵۳ ۰۰۹۰ مهندس امیرحسین کیایی

معاونت روابط عمومی و امور بین الملل:
۴۳ ۴۱ ۲۶۲ ۵۵۲ ۰۰۹۰ مهندس سمانه نکته سنج

مدیر فروش ایران:

۲۵۲ ۵۰ ۸۰ ۹۱۹ ۰۰۹۸ مهندس حمیدرضا صادقی منش

مدیر فروش جمهوری آذربایجان:

51 21 233 912 0098 مهندس علی نکته سنج

سامانه پیام کوتاه (ارتباط مستقیم):
777 681 3000

ایمیل : info@kiamehrvision.com